hits

Palmeoljefritt? Nei, takk!

Forbruket av vegetabilske oljer i verden har fordoblet seg i løpet av de siste 15 årene - fra 85 til 170 millioner tonn. En utvikling som har skutt fart etter at noen mente det var lurt å bruke disse oljene til drivstoff. Dem om det.

Jordbruksarealene som trengs for å dyrke de vekstene vi behøver for å dekke dette behovet vokser stadig og i dag utgjør soya 60% av dette arealet i verden. Palmeolje utgjør 10%. Allikevel produseres det mer palmeolje enn soyaolje i verden og av det volumet som kan kjøpes på verdensmarkedet utgjør palmeolje nesten 70%. Soyaolje utgjør bare 15%. De mest interessante av alle disse fascinerende tallene er likevel disse: Hvert hektar anvendt til produksjon av palme gir 3,000 liter med palmeolje. Hvert hektar anvendt til produksjon av soya gir 400 liter soyaolje. Produksjon av palmeolje er med andre ord 7,5 ganger så arealeffektivt som soya. Eller hvert hektar brukt til produksjon av palmeolje må erstattes av 7,5 hektar med soya, hvis man vil. Genmodifisert soya. Vel og merke.

Så når noen hevder at det er kjempelurt å takke nei til palmeolje, så er det altså ikke helt sant. For å si det forsiktig. Det er nemlig ikke bærekraftig. I det hele tatt.

Én kommentar

Jørgen

02.06.2016 kl.10:45

Du må ikke komme med fakta og forvirre følerier, det funker aldri...

Skriv en ny kommentar